Szukaj:

Język polski CZĘŚĆ I – ORTOGRAFIA I CZĘŚCI MOWY (25) plansz dla sz.podst

Zestaw 26 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

1. Odmiana czasownika.
2. Formy czasownika.
3. Czasowniki dokonane i niedokonane.
4. Imiesłowy.
5. Rzeczownik.
6. Przypadki.
7. Przymiotnik.
8. Liczebnik.
9. Podział zaimków.
10. Przysłówek.
11. Przyimek, spójnik.
12. Partykuła, wykrzyknik.
13. Dziesięć części mowy.
14. Rozbiór gramatyczny i logiczny zdań.
15. Wielkie litery.
16. Kropka w skrótach i skrótowcach.
17. Pisownia zakończeń „ja” po spółgłoskach i samogłoskach.
18. Pisownia „rz”.
19. Pisownia „ż”.
20. Pisownia „sz”, „ż” po spółgłoskach.
21. Pisownia „ch”, „h”.
22. Pisownia „ó”.
23. Pisownia „u”.
24. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – łącznie.
25. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – rozdzielnie.

Cena brutto: 536.80 PLN

Język polski CZĘŚĆ II – SKŁADNIA (25 plansz dla szk.podst i gimnazjum

Zestaw 23 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

1. Wypowiedzenie.
2. Rodzaje wypowiedzeń.
3. Podział zdań.
4. Związki wyrazów w zdaniu.
5. Części zdania.
6. Podmiot.
7. Orzeczenie.
8. Przydawka.
9. Okolicznik.
10. Dopełnienie.
11. Rodzaje zdań podrzędnie złożonych.
12. Rodzaje zdań współrzędnie złożonych.
13. Słowotwórstwo.
14. Wyrazy poza związkami zdania.
15. Formant.
16. Rodzina wyrazów.
17. Wyrazy złożone.
18. Skrótowce.
19. Głoska a litera.
20. Głoski ustne i nosowe.
21. Głoski twarde i miękkie.
22. Narządy mowy.
23. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Cena brutto: 493.86 PLN

Język polski CZĘŚĆ III – LITERATURA (17) dla szk.podst i gimnazjum

Zestaw 26 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

1. Świat w literaturze.
2. Rodzaje i gatunki literackie.
3. Główne gatunki liryki.
4. Główne gatunki epiki.
5. Główne gatunki dramatu.
6. Budowa dramatu.
7. Budowa powieści.
8. Odmiany powieści.
9. Odmiany liryki.
10. Podział wierszy.
11. Środki stylistyczne – epitet, porównanie, przenośnia.
12. Środki stylistyczne – dźwiękonaśladownictwo, animizacja, personifikacja.
13. Środki stylistyczne – retoryczne.
14. Porównanie.
15. Układy rymów.
16. Podział rymów.
17. Adam Mickiewicz.

Cena brutto: 449.65 PLN

JĘZYK POLSKI DLA LICEUM (17)

1. Świat w literaturze.
2. Rodzaje i gatunki literackie.
3. Główne gatunki liryki.
4. Główne gatunki epiki.
5. Główne gatunki dramatu.
6. Budowa dramatu.
7. Budowa powieści.
8. Odmiany powieści.
9. Odmiany liryki.
10. Podział wierszy.
11. Środki stylistyczne – epitet, porównanie, przenośnia.
12. Środki stylistyczne – dźwiękonaśladownictwo, animizacja, personifikacja.
13. Środki stylistyczne – retoryczne.
14. Porównanie.
15. Układy rymów.
16. Podział rymów.
17. Adam Mickiewicz.

Cena brutto: 365.02 PLN

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ I – EDUKACJA

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następująych tytułach:

1. Dzieje mediów, cz. I.
2. Dzieje mediów, cz. II.
3. Dzieje mediów, cz. III.
4. Zbiory biblioteczne.
5. Rodzaje encyklopedii.
6. Rodzaje słowników.
7. Budowa książki.
8. Układ treści książki.
9. Układ treści czasopisma (gazety).
10. Niedokumentalne źródła informacji.
11. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna.
12. Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej.
13. Wzór karty katalogowej książki.
14. Karta katalogowa książki (hasło autorskie).
15. Karta katalogowa książki (hasło tytułowe).
16. Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna.
17. Budowa katalogu rzeczowego wg UKD.
18. Podział literatury pięknej w bibliotekach dla dzieci i młodzieży.
19. Opis bibliograficzny książki.
20. Opis bibliograficzny fragmentu książki.
21. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie.
22. Poszukiwanie informacji w bibliotece.
23. Źródła informacji o książce i innych mediach.
24. Warsztat pracy umysłowej ucznia.
25. Biblioteka Narodowa.

Cena brutto: 536.80 PLN

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJCZĘŚĆ II – JĘZYK I R

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następująych tytułach:

1. Rodzaje publikacji prasowych
2. Rodzaje filmów – cz. I
3. Rodzaje filmów – cz. II
4. Gatunki filmu fabularnego – cz. I
5. Gatunki filmu fabularnego – cz. II
6. Język filmu – cz. I
7. Język filmu – cz. II
8. Język filmu – cz. III
9. Rodzaje audycji radiowych – cz. I
10. Rodzaje audycji radiowych – cz. II
11. Język radia
12. Rodzaje programów telewizyjnych – cz. I
13. Rodzaje programów telewizyjnych – cz. II
14. Rodzaje programów telewizyjnych – cz. III
15. Rodzaje teatru i sztuk teatralnych – cz. I
16. Rodzaje teatru i sztuk teatralnych – cz. II
17. Teatralne środki wyrazu

Cena brutto: 365.02 PLN

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJCZĘŚĆ III – TWORZENI

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następująych tytułach:

1. Sposoby porozumiewania się ludzi – cz. I.
2. Sposoby porozumiewania się ludzi – cz. II.
3. Komunikacja interpersonalna.
4. Rodzaje reklamy – cz. I.
5. Rodzaje reklamy – cz. II.
6. Jak powstaje książka.
7. Jak powstaje gazeta.
8. Jak powstaje film – cz. I.
9. Jak powstaje film – cz. II.
10. Twórcy filmu – cz. I.
11. Twórcy filmu – cz. II.
12. Twórcy programów telewizyjnych – cz. I.
13. Twórcy programów telewizyjnych – cz. II.
14. Posługujemy się sprzętem medialnym – cz. I.
15. Posługujemy się sprzętem medialnym – cz. II.

Cena brutto: 322.08 PLN

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA DLA GIMNAZJUM, CZĘŚĆ I – EDUKACJA BIBLIOTE

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następująych tytułach:

1. Dzieje mediów – cz. I.
2. Dzieje mediów – cz. II.
3. Dzieje mediów – cz. III.
4. Dokumenty biblioteczne.
5. Rodzaje encyklopedii.
6. Rodzaje słowników.
7. Układ treści książki.
8. Układ treści czasopisma (gazety).
9. Niedokumentalne źródła informacji.
10. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna.
11. Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej.
12. Wzór karty katalogowej książki.
13. Karta katalogowa książki (hasło autorskie).
14. Karta katalogowa książki (hasło tytułowe).
15. Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna.
16. Budowa katalogu rzeczowego wg UKD.
17. Podział literatury pięknej w bibliotekach dla dzieci i młodzieży.
18. Opis bibliograficzny książki.
19. Opis bibliograficzny fragmentu książki.
20. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie.
21. Opis bibliograficzny rozprawy w pracy zbiorowej.
22. Biblioteka Narodowa.
23. Poszukiwanie informacji w bibliotece.
24. Źródła informacji o książce i innych mediach.
25. Warsztat pracy umysłowej ucznia.
26. Samokształcenie.

Cena brutto: 558.27 PLN

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA DLA GIMNAZJUM, CZĘŚĆ II – JĘZYK I RODZAJ

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następująych tytułach:

1. Rodzaje publikacji prasowych
2. Rodzaje filmów – cz. I
3. Rodzaje filmów – cz. II
4. Gatunki filmu fabularnego – cz. I
5. Gatunki filmu fabularnego – cz. II
6. Gatunki filmu fabularnego – cz. III
7. Język filmu – cz. I
8. Język filmu – cz. II
9. Język filmu – cz. III
10. Rodzaje audycji radiowych – cz. I
11. Rodzaje audycji radiowych – cz. II
12. Język radia
13. Rodzaje programów telewizyjnych – cz. I
14. Rodzaje programów telewizyjnych – cz. II
15. Rodzaje programów telewizyjnych – cz. III
16. Rodzaje teatru i sztuk teatralnych – cz. I
17. Rodzaje teatru i sztuk teatralnych – cz. II
18. Teatralne środki wyrazu

Cena brutto: 386.49 PLN

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA DLA GIMNAZJUM, CZĘŚĆ III - TWORZENIE PRZEKAZÓW

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następująych tytułach:

1. Sposoby porozumiewania się ludzi – cz. I.
2. Sposoby porozumiewania się ludzi – cz. II.
3. Proces komunikacji.
4. Komunikacja interpersonalna.
5. Komunikacja społeczna.
6. Rodzaje reklamy – cz. I.
7. Rodzaje reklamy – cz. II.
8. Jak powstaje książka.
9. Jak powstaje gazeta.
10. Jak powstaje film – cz. I.
11. Jak powstaje film – cz. II.
12. Twórcy filmu – cz. I.
13. Twórcy filmu – cz. II.
14. Twórcy programów telewizyjnych – cz. I.
15. Twórcy programów telewizyjnych – cz. II.
16. Twórcy dzieła scenicznego – cz. I.
17. Twórcy dzieła scenicznego – cz. II.
18. Posługujemy się sprzętem medialnym – cz. I.
19. Posługujemy się sprzętem medialnym – cz. II.

Cena brutto: 407.96 PLN
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl