Szukaj:
Świadectwa ukończenia szkół artystycznych
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/220/3 dla absolwentów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - 0.80 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/220-w/3 z wyróżnieniem dla absolwentów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - 0.69 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/221/3 dla absolwentów szkoły muzycznej I stopnia - 0.69 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/221-w/3 z wyróżnieniem dla absolwentów szkoły muzycznej I stopnia - 0.69 Dodaj produkt do koszyka
- Gilosz świadectw ukończenia szkół artystycznych A3 0.60 Dodaj produkt do koszyka
Gilosz świadectw ukończenia szkół artystycznych z wyróżnieniem A3 0.60 Dodaj produkt do koszyka
Dyplomy ukończenia szkół artystycznych
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/230/3 dla absolwentów szkoły muzycznej II stopnia - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/230-w/3 z wyróżnieniem dla absolwentów szkoły muzycznej II stopnia - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/231/3 dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/232/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/232-w/3 z wyróżnieniem dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/233/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - 70.00 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/233-w/3 z wyróżnieniem dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/234/3 dla uczniów dotychczasowego liceum sztuk plastycznych - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/235/3 dla absolwentów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/235-w/3 z wyróżnieniem dla absolwentów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/236/3 dla absolwentów liceum plastycznego - 0.66 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/236-w/3 z wyróżnieniem dla absolwentów liceum plastycznego - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/237/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.66 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/238/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/239/3 dla osób kończących liceum plastyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/240/3 dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/241/3 dla uczniów szkoły policealnej - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/242/3 dla uczniów szkoły pomaturalnej - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/243/3 dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/244/3 dla osób kończących szkołę pomaturalną na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/245/3 dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/245-w/3 z wyróżnieniem dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/246/3 dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/247/3 dla uczniów szkoły sztuki tańca - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/247-w/3 z wyróżnieniem dla uczniów szkoły sztuki tańca - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/248/3 dla osób kończących szkołę sztuki tańca na podstawie egzaminów eksternistycznych - 0.50 Dodaj produkt do koszyka
- Gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej A3 0.60 Dodaj produkt do koszyka
Gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem A3 0.60 Dodaj produkt do koszyka
Gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej A4 0.35 Dodaj produkt do koszyka
Gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem A4 0.35 Dodaj produkt do koszyka
Protokoły egzaminów przeprowadzanych w szkołach artystycznych
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/270/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej - 0.38 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/271/3 protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego - 0.48 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/272/3 protokół egzaminu dojrzałości dla dotychczasowych: 1) liceum muzycznego 2) liceum sztuk plastycznych 3) szkoły baletowej - 0.48 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/273/3 protokół egzaminów eksternistycznych dla wszystkich typów szkół artystycznych - 0.48 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/274/3 protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych - 0.48 Dodaj produkt do koszyka
Arkusze ocen w szkołach artystycznych
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/280/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - 0.82 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/281/3 dla uczniów: 1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 3) ogólnokształcącej szkoły baletowej - 0.82 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/282/3 dla uczniów liceum plastycznego - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/283/3 dla uczniów: 1) szkoły muzycznej I stopnia 2) szkoły muzycznej II stopnia 3) szkoły sztuki tańca 4) szkoły sztuki cyrkowej - 0.70 Dodaj produkt do koszyka
Poświadczenie
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/260/3 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły artystycznej, którzy spełniają w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 0.60 Dodaj produkt do koszyka
Indeksy w szkołach artystycznych
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/290/3 dla uczniów: 1) szkoły muzycznej II stopnia 2) szkoły sztuki tańca 3) szkoły sztuki cyrkowej, a także dla osób kończących szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
CENA DO UZGODNIENIA (w zależności od nakładu)
- 0.00 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/291/3 dla uczniów: 1) szkoły policealnej 2) szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych
CENA DO UZGODNIENIA (w zależności od nakładu)
- 0.01 Dodaj produkt do koszyka
Legitymacje w szkołach artystycznych
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
ART-II/292/3 dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych - 0.35 Dodaj produkt do koszyka
ART-II/293/3 dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół artystycznych - 0.35 Dodaj produkt do koszyka
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl