Szukaj:
Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
MEN - I/1/2 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/2a-SZ/2 dla uczniów klas I-III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/3/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/3-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/4/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/5a-SZ/2 dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN -I/3a/2 dla uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży-NOWE- A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN- I/3a-w/2 dla uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży-NOWE- z wyróżnieniem A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
A4/2-n Gilosz świadectw dla uczniów szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych (w kolorze niebieskim), A4 2str. 0.21 Dodaj produkt do koszyka
A4/2w-n Gilosz świadectw dla uczniów szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych (w kolorze niebieskim) z wyróżnieniem (z biało-czerwonym paskiem) A4 2str. 0.21 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/6/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/6-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/7/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/8a-SZ/2 dla uczniów szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/6a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/6a-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl