Szukaj:
Protokoły egzaminów
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
MEN-I/35/2 Protokół egzaminu dojrzałości A4/2 str. 0.21 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/36/2 Zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 2xA4/ 2 str. 0.32 Dodaj produkt do koszyka
II/153/2 Protokół egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej A4/2 str. 0.21 Dodaj produkt do koszyka
II/154/2 Protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej A4/2 str. 0.21 Dodaj produkt do koszyka
I/135/2 Protokół egzaminów eksternistycznych 2xA4/ 2 str. 0.31 Dodaj produkt do koszyka
Arkusze ocen
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
MEN - I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 4xA4/ 2 str. 0.35 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/38a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podst. 4xA4/2 str. 0.35 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży 2xA4+ A4/2str 0.30 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/40a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum 2xA4/ 2 str. 0.25 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/41a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 2xA4+ A4/2str 0.30 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 2xA4+ A4/2str 0.30 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/44a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży 4xA4/2 str 0.35 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 2xA4+ A4/2str 0.30 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/46a/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych 2xA4+ A4/2str 0.30 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/47a/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych 2xA4+A4/ 2str 0.30 Dodaj produkt do koszyka
Załącznik do arkuszy gimnazjum( o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym Informacja o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym. Rozporządzenie Dz.U.2012.205 zał nr1 ust.21 0.20 Dodaj produkt do koszyka
MEN II/163/2 Zbiór arkuszy ocen A4/2str 0.35 Dodaj produkt do koszyka
Indeksy
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
MEN - I/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6/60 str. op.twarda 4.46 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6/60 str. op.miękka 2.40 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/49/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży A6/65 str. op.miękka 2.40 Dodaj produkt do koszyka
Legitymacje
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
MEN - I/50a/2 dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych A7 0.13 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/51/2 dla uczniów niepełnosprawnych A7 0.13 Dodaj produkt do koszyka
. Legitymacja pracownicza dla nauczycieli uprawniająca do ulg komunikacyjnych (do zamówienia należy dołączyć oddzielny wniosek ze zdjęciem kolorowym oraz podpisem nauczyciela – wzór wniosku na ostatniej stronie niniejszej oferty) karta plastikowa 12.75 Dodaj produkt do koszyka
MI-1/2002 Zaświadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych A7 0.19 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/52/2 Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych A7 0.13 Dodaj produkt do koszyka
. Zaświadczenie o ukończeniu ...................................................... B5 0.24 Dodaj produkt do koszyka
Gilosz legitymacji uczniowskiej Format A4 0.98 Dodaj produkt do koszyka
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl