Szukaj:
Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
MEN - I/9/2 dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/9-w/2 dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/10/2 dla uczniów klasy I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/11/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I i II gimnazjum A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/12a-SZ/2 dla uczniów klasy I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
Świadectwa ukończenia gimnazjum
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
A4/2-p Gilosz świadectw dla uczniów gimnazjum i gimnazjów specjalnych (w kolorze pomarańczowym) A4 2str. 0.22 Dodaj produkt do koszyka
A4/2w-p Gilosz świadectw dla uczniów gimnazjum i gimnazjów specjalnych (w kolorze pomarańczowym) z wyróżnieniem (z biało-czerwonym paskiem) A4 2str. 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/13a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/13a-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/14a/2 dla uczniów oddziałów przysposabjających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/15a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
MEN - I/16a-SZ/2 dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 0.22 Dodaj produkt do koszyka
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl