Szukaj:
Dzienniki
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
I/1 Dziennik zajęć przedszkola ks.A4 / 76 k 13.90 Dodaj produkt do koszyka
I/2 Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I – III szkoły podstawowej ks. A4 / 72 k. 12.80 Dodaj produkt do koszyka
I/2a Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I – III dla nauczania zintegrowanego (rozbudowane działy oceny) ks. A4 / 72 k. 15.40 Dodaj produkt do koszyka
I/3 Dziennik lek. dla szkół podst. kl. IV – VI gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. ks. A4 /76k. 12.30 Dodaj produkt do koszyka
. Okładka foliowa do dziennika lekcyjnego I/3 . 2.50 Dodaj produkt do koszyka
I/4 Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się poza terenem szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonarnych dla dorosłych (tw. opr.) ks. A4 / 40 k. 14.22 Dodaj produkt do koszyka
I/5 Dziennik zajęć wychowawczych – dla internatów (burs, domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, ognisk wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek leczniczo-wychowawczych, państwowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zt A4 / 40 k. 8.16 Dodaj produkt do koszyka
I/6 Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla przedszkoli, szkół, grup (oddziałów – zespołów) kursów dla dorosłych oraz placówek oświatowych dla dorosłych, zajęć kursu zawodowego zajęć zespołów korekcyjno-wyrównawczych, zajęć praktycznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego zt A4 / 16 k. 3.70 Dodaj produkt do koszyka
. Okładka foliowa do dziennika zajęć pozalekcyjnych I/6 . 2.25 Dodaj produkt do koszyka
I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej zt A4 / 30 k. 8.88 Dodaj produkt do koszyka
I/8 Dziennik biblioteki szkolnej zt A4 / 26 k. 4.58 Dodaj produkt do koszyka
I/9 Dziennik zajęć dla placówek wczasów letnich zt A5 / 10 k. 2.35 Dodaj produkt do koszyka
I/10 Dziennik pedagoga szkolnego (psychologa) – dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświat.-wychow. - op. miękka A4/50k. op. miękka 9.64 Dodaj produkt do koszyka
I/11 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisywane do dziennika lekcyjnego zt A4 / 42 k. 5.05 Dodaj produkt do koszyka
I/12 Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – dla szkół (przedszkoli) prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym zt A4 / 26 k. 4.32 Dodaj produkt do koszyka
I/24 Dziennik indywid. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych A4 3.69 Dodaj produkt do koszyka
I/25 Dziennik indywidualnego nauczania A4 3.39 Dodaj produkt do koszyka
I/26 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno - wyrównawczego A4 3.69 Dodaj produkt do koszyka
I/27 Dzienniczek nauczyciela wf A5 5.88 Dodaj produkt do koszyka
I/28 Dziennik zajęć logoped. i korekcyjno-kompensacyjnych A4 4.47 Dodaj produkt do koszyka
I/29 Dziennik internatu A4 9.88 Dodaj produkt do koszyka
I/37 Dziennik świetlicy szkolnej opr.twarda A4 9.10 Dodaj produkt do koszyka
I/37 Dziennik świetlicy szkolnej opr. twarda A4 7.75 Dodaj produkt do koszyka
I/39 Dziennik praktyki zawodowej A5/18k 3.08 Dodaj produkt do koszyka
MEN I/42 Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela zt A4 /12 k. 3.16 Dodaj produkt do koszyka
Książki
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
I/31 Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców (twarda oprawa) A4/100k. 10.60 Dodaj produkt do koszyka
I/40 Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli (twarda oprawa) A4/200k 22.05 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kontroli A4 6.16 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kontroli A5 5.60 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kontroli sanitarnej A5 5.60 Dodaj produkt do koszyka
. Książka ewidencji kluczy - teczek A5 3.10 Dodaj produkt do koszyka
E-21/48 Książka zameldowań A4 /48k. 9.55 Dodaj produkt do koszyka
Kn9/100 Książka kancelaryjna opr. introligatorska A4/100 20.37 Dodaj produkt do koszyka
. Księga do podpisu A4/10k 20.98 Dodaj produkt do koszyka
E-21/24 Książka zameldowań A4/24k. 7.65 Dodaj produkt do koszyka
Kn9/100 Książka kancelaryjna okł. z folii galant. A4/100 17.08 Dodaj produkt do koszyka
Kn9/200 Książka kancelaryjna opr. introligatorska A4/200 27.67 Dodaj produkt do koszyka
Kn9/200 Książka kancelaryjna okł. z folii galant. A4/200 24.70 Dodaj produkt do koszyka
Książka do podpisu A4/15k. 29.31 Dodaj produkt do koszyka
Książka do podpisu A4/20k 29.04 Dodaj produkt do koszyka
Księgi
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
I/14 Księga ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat, dla szkół podstawowych i gimnazjów ks A4 / 40 k. 10.48 Dodaj produkt do koszyka
I/15 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół ks. A4 / 100 k. 10.48 Dodaj produkt do koszyka
I/16 Księga zastępstw (EDU VII/6) ks. A4 / 200 k. 18.51 Dodaj produkt do koszyka
I/17 Księga zarządzeń ks. A4 / 100 k. 9.88 Dodaj produkt do koszyka
I/30 Księga protokołów Rady Pedagogicznej A4/ 200 k. 22.05 Dodaj produkt do koszyka
I/32 Księga uchwał Rady Pedagogicznej A4 / 200 k. 22.05 Dodaj produkt do koszyka
I/33 Księga arkuszy ocen (obwoluta) A4 3.08 Dodaj produkt do koszyka
I/35 Księga absolwentów (twarda oprawa) A4 21.97 Dodaj produkt do koszyka
I/36 Księga absolwentów szkoły zawodowej (twarda oprawa) A4 21.97 Dodaj produkt do koszyka
I/38 Księga wychowanków (twarda oprawa) A4 9.88 Dodaj produkt do koszyka
K-210 Księga druków ścisłego zarachowania (oprawa kart0 A4 8.40 Dodaj produkt do koszyka
K-205 Księga inwentarzowa (oprawa kart) A4 8.50 Dodaj produkt do koszyka
. Złota księga (papier offset) A4 24.70 Dodaj produkt do koszyka
. Księga pamiątkowa (papier offset) A4 24.70 Dodaj produkt do koszyka
K-207 Księga środków trwałych – opr. twarda A4 19.80 Dodaj produkt do koszyka
. Złota księga (papier kreda) A4 49.40 Dodaj produkt do koszyka
. Księga pamiątkowa (papier kreda) A4 49.40 Dodaj produkt do koszyka
Rejestry
Symbol
MENiS
Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
I/18 Rejestr wydanych legitymacji szkolnych (EDU VII/4) ks. A4/ 100 k. 9.88 Dodaj produkt do koszyka
I/19 Rejestr wydanych zaświadczeń ks. A4/ 100 k. 9.88 Dodaj produkt do koszyka
I/20 Rejestr zatrudnionych nauczycieli (EDU VII/5) ks. A4/ 100 k. 9.88 Dodaj produkt do koszyka
I/21 Rejestr zatrudnionych pracowników ks. A4/ 100 k. 9.88 Dodaj produkt do koszyka
I/22 Rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń (EDU VII/3) ks. A4/ 96 k. 9.88 Dodaj produkt do koszyka
.MEN I/34 Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych i motorowerowych A4 9.88 Dodaj produkt do koszyka
. Kronika (papier offset) A4 24.70 Dodaj produkt do koszyka
. Kronika (papier kreda) A4 49.40 Dodaj produkt do koszyka
. Kronika pozioma A3 98.80 Dodaj produkt do koszyka
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl